Grups

Preus especials

Qüestionari inicial de nivell

Itinerari individualitzat per cada alumne

Accés a tots els cursos del nivell

Correcció d'exercicis i resolució de dubtes

Modalitats

Podeu fer la subscripció en qualsevol d'aquestes modalitats:

Nivell Preu
ACTIC nivell bàsic limitat* Gratuït
ACTIC nivell bàsic Consulteu
ACTIC nivell mitjà Consulteu

(*) Limitat sense tutor ni exercicis.

Teniu dubtes?

dubtes@preparacioactic.cat

93.814.20.03

Continguts formatius:

spin

Desenvolupament:

spin

Una nova metodologia de formació en TIC

Com podem reorientar la formació en informàtica i TIC que oferim de forma que:

 • Formem de forma útil, pràctica i adaptada al nivell de cadascú.
 • Motivi els alumnes amb objectius assequibles.
 • Millori la part d'informàtica i TIC del currículum de forma entenedora i contrastable.
 • Permeti acreditar-se en els nivells bàsic i mitjà de l'ACTIC

Cas d'èxit

En aquest reportatge de Vallès Visió sobre l'ús de preparacioactic.cat a Mollet del Vallès podeu veure un exemple d'integració per un grup.

Com funciona: prova de nivell i itinerari personalitzat

A partir d'una prova de nivell per avaluar-lo, l'alumne rep una proposta d'itinerari formatiu (una llista de cursos a fer) adaptat al seu nivell de coneixements. A cada curs l'alumne hi troba:

 • Formació amb vídeos de curta durada de caire molt pràctic.
 • Exercicis que ajuden a obtenir autonomia i que són corregits per un formador.
 • Tests per avaluar la consolidació de coneixements.
 • Resolució de dubtes per part del formador del curs.
 • Un tutor de preparacioactic.cat va fent el seguiment global de l'alumne durant tot el seu procés d'aprenentatge.

Un grup obté avantatges addicionals del fet de fer servir preparacioactic.cat:

 • Doble tutorització: cada alumne té assignat tutor/a presencial i en línia
 • Seguiment de tots els alumnes amb informació detallada de l'evolució de cadascú.
 • Estadística de connexions i usos setmanals per part dels alumnes.
 • Cada alumne disposa de 9 mesos per a realitzar la seva formació.

Demaneu més informació

Ompliu el formulari d'aquesta pàgina i us enviarem informació detallada dels cursos i preus:

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades seran incorporades en el fitxer “Aplicatiu de gestió SPIN”, el responsable del qual és l’empresa SPIN Vilanova, SL de Vilanova i la Geltrú.

En compliment del RGPD informem que en qualsevol cas podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supresió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a la seu d'SPIN Vilanova: Plaça Mediterrània, 3, 08800, Vilanova i la Geltrú.