Tractament de la informació numèrica

Eines bàsiques per la creació i utilització de fulls de càlcul.

  • Conceptes bàsics
  • Treball amb fórmules
  • Treball amb funcions
  • Formats bàsics
  • Ordenació
  • Configuració
  • Impressió
  • Referències
Autor/a:
Núria Díaz
Temàtica:
ACTIC, ofimàtica, tic
Requisits:
Cap
Nivell:
Bàsic
Durada:
Contingut Vist Durada
01. Conceptes bàsics 40m 12s
Creació d'un full de càlcul 1m 43s
La pantalla d'un full de càlcul 5m 16s
Cel·les i Rangs de cel·les 4m 11s
Tipus de dades i introducció d'informació 4m 8s
Moviments dins un full 2m 12s
Desar un fitxer 2m 41s
Exercici 01 - Cel·les i Rangs 5m
Exercici 02 - Introducció de dades 15m
02. Treball amb fórmules i funcions 1h 28m 26s
Fórmules senzilles 3m 24s
Prioritats de les operacions aritmètiques 2m 1s
Exercici 03 - Fórmules 15m
Funcions bàsiques 6m 17s
Exercici 04 - Funcions 15m
Exercici 05 - Fórmules i Funcions 30m
Arrossegar 1m 43s
Exercici 06 - Arrossegar 15m
03. Formats i Ordenació 44m 39s
Formats bàsics 8m 19s
Ordenar 1m 20s
Exercici 07 - Formats i Ordenació 20m
Exercici 08 - Formats 15m
04. Configuració i impressió 36m 58s
Configuració de pàgina 4m 26s
Impressió 2m 32s
Exercici 09 - Configuració i Impressió 30m
05. Referències 2h 9m 36s
Exercici 10 - Referències 30m
Exercici 11 - Exercici Final 1h 39m 35s
Contingut Vist Durada
01. Conceptes bàsics 20m 12s
Creació d'un full de càlcul 1m 43s
La pantalla d'un full de càlcul 5m 16s
Cel·les i Rangs de cel·les 4m 11s
Tipus de dades i introducció d'informació 4m 8s
Moviments dins un full 2m 12s
Desar un fitxer 2m 41s
02. Treball amb fórmules i funcions 13m 26s
Fórmules senzilles 3m 24s
Prioritats de les operacions aritmètiques 2m 1s
Funcions bàsiques 6m 17s
Arrossegar 1m 43s
03. Formats i Ordenació 9m 39s
Formats bàsics 8m 19s
Ordenar 1m 20s
04. Configuració i impressió 6m 58s
Configuració de pàgina 4m 26s
Impressió 2m 32s
Contingut Vist Durada
01. Conceptes bàsics 20m
Exercici 01 - Cel·les i Rangs 5m
Exercici 02 - Introducció de dades 15m
02. Treball amb fórmules i funcions 1h 15m
Exercici 03 - Fórmules 15m
Exercici 04 - Funcions 15m
Exercici 05 - Fórmules i Funcions 30m
Exercici 06 - Arrossegar 15m
03. Formats i Ordenació 35m
Exercici 07 - Formats i Ordenació 20m
Exercici 08 - Formats 15m
04. Configuració i impressió 30m
Exercici 09 - Configuració i Impressió 30m
05. Referències 2h 9m 36s
Exercici 10 - Referències 30m
Exercici 11 - Exercici Final 1h 39m 35s

Preguntes freqüents

Has d'estar registrat per veure i enviar preguntes.

Torna a la llista de cursos