Tractament de la informació numèrica (avançat)
Autor/a:
Núria Díaz
Temàtica:
ACTIC, preparacioacticfppuerto.cat
Requisits:
Nivell:
Durada:
Contingut Vist Durada
01. Conceptes previs 1h 28m 11s
Conceptes bàsics d'un full de càlcul 8m 20s
Les fórmules 5m 49s
Moure un rang de cel·les 2m 43s
Copiar un rang de cel·les 3m 24s
Referència relativa i referència absoluta 4m 31s
Sèries 3m 12s
Exercici 01 - Conceptes previs 1h
14. Macros 2h 30m
Exercici 16 - Macros1 30m
Exercici 17 - Macros 2 30m
Exercici 18 - Macros 3 30m
Exercici 19 - Macros 4 30m
Exercici 20 - Macros 5 30m
13. Importar i exportar dades 45m
Exercici 15 - Importar i exportar dades 45m
12. Eines de seguretat 45m
Exercici 14 - Eines de seguretat 45m
11. Plantilles 1h
Exercici 13 - Plantilles 1h
10. Treball amb fulls i amb llibres 1h 43m 47s
Els llibre i els fulls 5m 50s
Treball amb fulls 7m 48s
Exercici 12 - Treball amb fulls i amb llibres 1h 30m
09. Escenaris 1h
Exercici 09 - Escenaris 1h
08. Taules dinàmiques 2h
Exercici 10 - Taules dinàmiques 2h
07. Llistes 1h 44m 23s
Cercar dades i ordenació 5m 32s
Filtres automàtics 4m 41s
Subtotals 4m 14s
Exercici 09 - Llistes 1h 30m
06. Noms de cel·les i rangs 1h
Exercici 08 - Noms de cel·les i rangs 1h
05. Gràfics 1h 36m
Creació d'un gràfic 3m 37s
Modificació d'un gràfic 2m 29s
Exercici 07 - Gràfics 1h 30m
04. Configuració de pàgina 1h 4m 48s
Configuració de pàgina 3m 1s
Impressió 1m 51s
Exercici 06 - Configuració de pàgina 1h
03. Funcions 1h 15m 36s
Les funcions I 6m 56s
Les Funcions II 5m 22s
La Funció SI 3m 4s
Exercici 05 - Funcions
Exercici 06 - Funcions lògiques
Exercici 07- Funcions de cerca
Exercici 05 - Les funcions financeres 1h
02. Format avançat 2h 45m 15s
Fotmats bàsics 4m
Formats Avançats 5m 43s
Format condicional 3m 55s
Copiar Format 1m 37s
Exercici 02 - Format 1h
Exercici 03 - Format numèric 45m
Exercici 04 - Format condicional 45m
15. Exercicis 3h 22m 21s
Checklist de coneixements 5m
Exercici 17 - Exercici Global 1h 33m 39s
Exercici 18 - Exercici Global 1h 33m 41s
EXERCICI FINAL 15m
Contingut Vist Durada
01. Conceptes previs 27m 59s
Conceptes bàsics d'un full de càlcul 8m 20s
Les fórmules 5m 49s
Moure un rang de cel·les 2m 43s
Copiar un rang de cel·les 3m 24s
Referència relativa i referència absoluta 4m 31s
Sèries 3m 12s
10. Treball amb fulls i amb llibres 13m 38s
Els llibre i els fulls 5m 50s
Treball amb fulls 7m 48s
07. Llistes 14m 27s
Cercar dades i ordenació 5m 32s
Filtres automàtics 4m 41s
Subtotals 4m 14s
05. Gràfics 6m 6s
Creació d'un gràfic 3m 37s
Modificació d'un gràfic 2m 29s
04. Configuració de pàgina 4m 52s
Configuració de pàgina 3m 1s
Impressió 1m 51s
03. Funcions 15m 22s
Les funcions I 6m 56s
Les Funcions II 5m 22s
La Funció SI 3m 4s
02. Format avançat 15m 15s
Fotmats bàsics 4m
Formats Avançats 5m 43s
Format condicional 3m 55s
Copiar Format 1m 37s
Contingut Vist Durada
01. Conceptes previs 1h
Exercici 01 - Conceptes previs 1h
14. Macros 2h 30m
Exercici 16 - Macros1 30m
Exercici 17 - Macros 2 30m
Exercici 18 - Macros 3 30m
Exercici 19 - Macros 4 30m
Exercici 20 - Macros 5 30m
13. Importar i exportar dades 45m
Exercici 15 - Importar i exportar dades 45m
12. Eines de seguretat 45m
Exercici 14 - Eines de seguretat 45m
11. Plantilles 1h
Exercici 13 - Plantilles 1h
10. Treball amb fulls i amb llibres 1h 30m
Exercici 12 - Treball amb fulls i amb llibres 1h 30m
09. Escenaris 1h
Exercici 09 - Escenaris 1h
08. Taules dinàmiques 2h
Exercici 10 - Taules dinàmiques 2h
07. Llistes 1h 30m
Exercici 09 - Llistes 1h 30m
06. Noms de cel·les i rangs 1h
Exercici 08 - Noms de cel·les i rangs 1h
05. Gràfics 1h 30m
Exercici 07 - Gràfics 1h 30m
04. Configuració de pàgina 1h
Exercici 06 - Configuració de pàgina 1h
03. Funcions 1h
Exercici 05 - Funcions
Exercici 06 - Funcions lògiques
Exercici 05 - Les funcions financeres 1h
02. Format avançat 2h 30m
Exercici 02 - Format 1h
Exercici 03 - Format numèric 45m
Exercici 04 - Format condicional 45m
15. Exercicis 3h 27m 21s
Checklist de coneixements 5m
Exercici 17 - Exercici Global 1h 33m 39s
Exercici 18 - Exercici Global 1h 33m 41s
EXERCICI FINAL 15m

Preguntes freqüents

Has d'estar registrat per veure i enviar preguntes.

Torna a la llista de cursos