Tractament de les dades (avançat)
Autor/a:
Núria Díaz
Temàtica:
ACTIC, preparacioacticfppuerto.cat
Requisits:
Nivell:
Durada:
Contingut Vist Durada
01. Treball amb taules 3h 2m 36s
Creació d'una base de dades 6m 24s
Creació d'una taula sense utilitzar l'assistent 4m 35s
Treball amb taules 6m 37s
Pràctica: disseny d’una taula amb la vista de disseny 15m
Pràctica: Validació automàtica de dades 15m
Pràctica: importació de dades a una taula 15m
Exercici 01 - Disseny de taules 30m
Exercici 02 - Disseny de taules 30m
Exercici 03 - Taules i llistes desplegables 1h
02. Relacions de dades 1h
Exercici 04 - Relacions 1h
03. Manteniment de la base de dades 1h 30m
Exercici 05 - Manteniment de la base de dades 1h 30m
04. Opcions avançades 2h
Exercici 06 - Opcions I 1h
Exercici 07 - Opcions II 1h
05. Consultes de dades 5h 47m 25s
Creació d'una consulta utilitzant l'assistent 4m 34s
Crear consultes en mode disseny 4m 20s
Pràctica: exemples de consultes 30m
Criteris d'una consulta 2m 54s
Pràctica: consultes 1h
Exercici 08 - Consultes 1h
Consultes de paràmetres 1m 43s
Camps Calculats 1m 51s
Exercici 09 - Consultes amb Camps Calculats 1h
Consultes de Totals 2m 3s
Exercici 10 - Consultes avançades 1h
Exercici 11 - Consultes 1h
06. Formularis avançats 1h 2m 54s
Formularis 2m 54s
Exercici 12 - Formularis avançats 1h
07. Informes 1h 3m 41s
Informes 3m 41s
Exercici 13 - Informes 1h
08. Exercicis 9h 33m 24s
Exercici 14 - Exercici Global 3h 46m 29s
Exercici 15 - Exercici Global 3h 46m 54s
EXERCICI FINAL 2h
Contingut Vist Durada
01. Treball amb taules 17m 36s
Creació d'una base de dades 6m 24s
Creació d'una taula sense utilitzar l'assistent 4m 35s
Treball amb taules 6m 37s
05. Consultes de dades 17m 25s
Creació d'una consulta utilitzant l'assistent 4m 34s
Crear consultes en mode disseny 4m 20s
Criteris d'una consulta 2m 54s
Consultes de paràmetres 1m 43s
Camps Calculats 1m 51s
Consultes de Totals 2m 3s
06. Formularis avançats 2m 54s
Formularis 2m 54s
07. Informes 3m 41s
Informes 3m 41s
Contingut Vist Durada
01. Treball amb taules 2h 45m
Pràctica: disseny d’una taula amb la vista de disseny 15m
Pràctica: Validació automàtica de dades 15m
Pràctica: importació de dades a una taula 15m
Exercici 01 - Disseny de taules 30m
Exercici 02 - Disseny de taules 30m
Exercici 03 - Taules i llistes desplegables 1h
02. Relacions de dades 1h
Exercici 04 - Relacions 1h
03. Manteniment de la base de dades 1h 30m
Exercici 05 - Manteniment de la base de dades 1h 30m
04. Opcions avançades 2h
Exercici 06 - Opcions I 1h
Exercici 07 - Opcions II 1h
05. Consultes de dades 5h 30m
Pràctica: exemples de consultes 30m
Pràctica: consultes 1h
Exercici 08 - Consultes 1h
Exercici 09 - Consultes amb Camps Calculats 1h
Exercici 10 - Consultes avançades 1h
Exercici 11 - Consultes 1h
06. Formularis avançats 1h
Exercici 12 - Formularis avançats 1h
07. Informes 1h
Exercici 13 - Informes 1h
08. Exercicis 9h 33m 24s
Exercici 14 - Exercici Global 3h 46m 29s
Exercici 15 - Exercici Global 3h 46m 54s
EXERCICI FINAL 2h

Preguntes freqüents

Has d'estar registrat per veure i enviar preguntes.

Torna a la llista de cursos